Briševo 24. & 25.07.
"genocidom do istrebljenja"

Lista osuđenika zločinaca za zločine u Prijedoru

 

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU PRED MKTJ OSUĐENI SU

DUŠKO TADIć Osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Prijedoru posebno u Kozarcu i to za djela: ubistva, hotimičnog lišavanja života,mučenja i nečovječnog postupanja,

DUŠKO SIKIRICA Osuđen na 15 godina za zločine u logoru Keraterm i to za zločine protivčovječnosti- progoni na političkoj rasnoj ili vjerskoj osnovi,

DAMIR DOŠEN Osuđen na 5 godina zatvora za zločine u logoru Keraterm i to za zločine protiv čovječnosti- progon na političkoj rasnoj ili vjerskoj osnovi,

DRAGAN KOLUNDŽIJA Osuđen na 3 godine zatvora za zločine u logoru Keraterm i to za djelo progon na političkoj rasnoj i vjerskoj osnovi,

MILOMIR STAKIć Osuđen na 40 godina zatvora za zločine u Prijedoru i to zločine protiv čovječnosti( istrebljenje, ubistvo, progoni),

MIROSLAV KVOČKA Osuđen na 7 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za zločine protiv čovječnosti- progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistvo o mučenje,

DRAGOLJUB PRCAĆ Osuđen na 5 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti-progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistvo i mučenje,

MILOJICA KOS Osuđen na 6 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti- progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi ubistva i mučenje,

MLAĐO RADIĆ Osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti-progoni na političkoj,rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistva i mučenje,

ZORAN ŽIGIĆ Osuđen na 25 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu za zločin protiv čovječnosti-progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, mučenje i okrutno postupanje,

DARKO MRČA Osuđen na 17 godina zatvora za zločin na Korićanskim stijenama i to za djela ubistvo i nehumana djela,

PREDRAG BANOVIĆ Osuđen na 8 godina za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločin protiv čovječnosti-progon na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi,

ŽELJKO MEAKIĆ, DUŠKO KNEŽEVIĆ, DUŠAN FUŠTAR I MOMILO GRUBAN u postupku za zločine u Omarskoj. Postupak vodi Državni sud BiH.

MILAN KOVAČEVIć umro u Haškom zatvoru

SIMO DRLJAČA ubijen od strane SFORa prilikom hapšenja.

 

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU PRED PRAVOSUĐEM BIH OSUĐENI SU:


Drago Radaković 20 godina
Draško Krndija 20 godina
Željko Bulatović 14 godina
Siniša Teodorović 12 godina
Radoslav Knežević 10 godina
Zoran Gajić 10 godina
O.D. 10 godina
Ismet Žerić 7 godina

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU VODI SE POSTUPAK PRED PRAVOSUĐEM BIH PROTIV:


Željka Mejakića
Momčila Grubara
Dušana Fuštana
Duška Kneževića